Du er ikke tilfreds med måden dit parforhold fungerer på  

SIG DET NU

... når livet er svært

Mange mennesker oplever én eller flere gange i deres liv, at de føler sig fastlåst, at livet ligesom er gået i stå eller tager en anden drejning, end de ønsker. Den fastlåste situation kan skyldes mange ting og det kan ofte være svært selv at gennemskue, hvordan man kommer videre.

At være låst fast på denne måde i længere tid er hverken godt for sjæl eller legeme. En vej til at bryde en sådan 'lås på livet' kan være at fortælle om de ting, man kæmper med, til en anden. Det at sætte ord på de ting, der volder problemer, kan i mange situationer gøre, at det fastlåste brydes og man ser nye muligheder for at komme videre med sit liv.

Ordene 'sig det nu' er generelt en opfordring til dig om at få talt med et andet menneske, om det du kæmper med. 'Sig det nu' er samtidig et helt konkret tilbud til dig om personlige samtaler, hvor du og det du har på hjerte er i centrum.

Kender du ét eller flere af følgende symptomer:

Du føler dig stresset
 • Du føler dig ofte træt og uden energi
 • Du har svært ved at sige fra, når andre beder dig om noget
 • Du er ikke tilfreds med måden dit parforhold fungerer på
 • Du oplever ofte voldsomme sammenstød med din hjemmeboende teenager
 • Du føler dig ensom
 • Du sidder fast i en situation og kan ikke finde ud af at bryde ud
 • Du sørger over et tab du har haft og har svært ved at genfinde glæden ved livet
 • Du er bange for konflikter og finder dig i for meget
 • Du føler dig stresset
 • Du er bange for at være alene
 • Du har et større forbrug af alkohol, spil, sex eller andet, end du bryder dig om
 • Du har ofte voldsomme vredesudbrud

så kan samtale og terapi sandsynligvis være en hjælp for dig.

SigDet.nu v/ Benny Dein | Drosselvej 6 | 7441 Bording | Telefon: 61 66 66 29 | Email: kontakt@sigdet.nu